Anna M. Geli, membre de la Càtedra de RSU, ha estat elegida membre del “Advisor Board” de Copernicus Alliance: European Network on Higuer Education for Sustainable Development

Copernicus Alliance és la xarxa europea d’universitats i centres d’educació superior compromesa amb la Sostenibilitat i orientada a impulsar l’acció pel desenvolupament sostenible a les pròpies institucions, al conjunt del món educatiu, a la societat i a les organitzacions i aliances institucionals. La Copernicus Charta, que recull els seus principis fundacionals, ha estat signada per 326 universitats europees.

El Consell Consultiu està format per sis persones amb experiència rellevant que proporcionen assessorament estratègic i suport al desenvolupament de CA.